Pemuda Karanggondang lan Pesawahan  pada  dandan gili aspal sing pada krowak

Pemuda Karanggondang lan Pesawahan pada dandan gili aspal sing pada krowak

Dimolaih sekang rembugan antarane pengurus RW, tokoh masyarakat lan Pemuda neng wulan Juli 2016, pada mbahas priwe carane ndandani gili sing lokasine lor Glempang sing tumuju neng Karanggondang sing wis pada krowak aspale. Sekang kono mbanjur pada duwe mikir nek gili mau banget pentinge khususe kangggo wong Karanggondang lan Pesawahan sing pada mangkat kulakan, jujug sekolah anake lan angkutan material, malah go liwat guru mbarang. Sauwise di rempug njuran pada sepakat nek biayane pada urunan sing pada duwe kendaraan kaya tah montor pit utawa mobil. Supaya katon madan adil, njur di jatah nek sing duwe Mobil angkutan kudu urunan 100 ewu, mobil pribadi 50.000, montor pit 10.000 lan warga sing ora duwe apa-apa merga rung mampu utang, mung dijaluki 5000 apa sepawehe. Malah  Pak lurah be aweh semangat ya melu sum. Sawise duwit pada kumpul njur diblanjakna go tuku semen, wedi lan koral. Mbanjur pas dina Minggu Kliwon tanggal 28 Agutus pada di kerjakna dandan gili. Sing pada kerigan ya rata-rata sing pada nduwe kendaraan. Kabeh sing pada nyambut gawe pada sukak pada bungah. Pancen nek dipikir sing kanti wening,  pagawean apa bae bisa mlaku nek pada guyub rukun, timbang rasa lan pada sugih rumangsa. Persis kaya unen -unene para leluhur nek pangan kue ora temumpang lambe (ngomong doang) tapi temumpang gawe (dipraktekna) , Rukun agawe sentosa crah agawe bubrah......

Related Posts

Komentar